"Některé knihy si přečtete. Některé si užijete.     A pak jsou tu takové, které pohltí vás, vaše srdce i vaši duši." Joanne Harrisová

Naše knihovna

Hošťálkovská knihovna se nachází v pravé části přízemí multifunkčního domu a domu pro seniory v Hošťálkové.

Zřizovatelem je Obec Hošťálková, která kromě provozu financuje také každoroční nákup nových knih.

Dobrovolnou knihovnicí je paní Mgr. Alena Šimková, učitelka zdejší školy.

Knihovna je bezbariérová, máme okolo šesti tisíc knihovních svazků a odebíráme sedm titulů časopisů, které půjčujeme našim čtenářům.

Více se dozvíte v sekci služeb.


Tento web funguje také díky podpoře Webnode. Děkujeme." 

Foto z knihovny

5. dubna 2017

Jako každý rok i letos proběhlo v knihovně Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. Z dětí se pod dohledem paní učitelky a knihovnice Aleny Šimkové stávají čtenáři - rytíři, ochránci knih. Děti musí ukázat, že číst už umí a než je těžkým mečem rytíř Martin pasuje, složí rytířský slib:

Děti slibují:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek,

pohádek, příběhů a básniček:

budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského,

budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,

budu je mít rád,

budu se k nim chovat opatrně a s úctou.

TAK SLIBUJI