Z historie knihovny

...z dávné historie

Obecní knihovna byla zřízena roku 1922, když se staly jejím základem knihovny zdejších spolků. Obec se starala o umístění knihovny a odměnu knihovníka. Podle zprávy z roku 1946 byla umístěna při místním národním výboru a měla 784 svazků.

Dobrovolným knihovníkem byl místní učitel Jaromír Palacký. V roce 1951 byla provedena první revize knihovního fondu, při které bylo vyřazeno 183 opotřebovaných knih. Revizi provedl osvětový inspektor Štach. Knihovna měla 1034 svazků knih.

V roce 1955 se stal dobrovolným knihovníkem Karel Březina. Knihovna byla umístěna v budově MNV v 1. poschodí. Příchod do knihovny byl hlavně pro občany staršího věku naprosto nevyhovující. Točité schodiště, příliš strmé schody. Knihovna byla malá, tmavá a nevětratelná. I přes tyto nesnáze celkem dobře prosperovala. Knihovnicí zde byla paní učitelka Zubíčková.

Po ní knihovnu převzala v roce 1974 paní učitelka Emílie Galetková. 

...v letech nedávno minulých a dnes

V těchto nevyhovujících prostorách se půjčovalo až do roku 1977, kdy byla knihovna přestěhována do bytu nad tehdejší prodejnou Jednota-obuv. Díky vydatné pomoci brigádníků a knihovnici paní Dobíškové z Okresní knihovny Vsetín vznikla po úpravě dvou místností a schodiště milá a příjemná knihovna. Ani zde to však nebylo v pořádku. V zimním období musela paní knihovnice půjčovat v kožichu, protože zde byly potíže s topením. Voda zde nerozmrzla, ani když se topilo v akumulačních kamnech. Tady setrvala knihovna 2 roky.

V říjnu v roce 1980 se knihovna zase stěhovala. Tentokrát do nově zrekontruované budovy MNV. Zde byla v přízemí slavnostně otevřena 16. 1. 1981. Díky vstřícnosti MNV dostali čtenáři obce pěknou, nově vybavenou knihovnu, která měla 4800 svazků knih.

V letech 1980 - 1985 byla knihovna vtažena do různých soutěží poplatných tehdejší době. Byly to soutěže okresní, krajská a ministerská "Budujeme vzornou lidovou knihovnu". Po 3 roky jezdily činnost knihovny kontrolovat různé komise ze všech končin ČSSR a v roce 1983 obdržela paní Galetková a místní knihovna titul VZORNÁ KNIHOVNA. Nebylo to však zadarmo. Byla za tím usilovná práce s dětmi, kroužky, besedy, soutěže k politickým a literárním výročím, akce se složkami Národní fronty. Tak si to žádala tehdejší doba.

Při knihovně působil také literární kroužek a národopisný kroužek FOjtověnka pod vedením paní Galetkové. Tyto soubory se pravideně účastnily všech kulturních i politických akcí v obci.

Především při oslavách MDŽ, Dni učitelů, založení nové síně tradic, výročí osvobození. Ale také při příjemných akcích jako byly vernisáže malířů J. Hapky, L. Majera a dalších.

Do roku 1996 byla knihovna státní. V tomto roce byla převedena do majetku obce a zaregistrována na Ministerstvu kultury ČR pod názvem "Obecní knihovna Hošťálková". Obec si knihovnu zcela sama financuje a pomoc státu zůstala pouze metodická. Až do roku 2010 pomáhala dobrovolné knihovnici profesionální knihovnice paní Jana Pipková z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, která měla na starosti ještě 13 knihoven z regionu Vsetín. V současné době tuto práci zastává Bc. Zdena Haplová, rovněž z MVK Vsetín.

V roce 2004 se knihovna opět stěhuje. Tentokrát do prostředí nově vybudovaného penzionu pro seniory, kde sídlí dodnes.